Les nostres àrees de negoci

Un equip professional orientat a oferir un equilibri entre rendibilitat irisc en la inversió, el desenvolupament i la gestió d’actius.

Amb un historial solvent i ininterromput amb la gestió de 44 projectes des de 2014, tenim la capacitat i l’experiència per oferir solucions a mida per accedir al mercat espanyol.

La nostra missió és oferir béns immobles especialitzats i flexibles, creant projectes sostenibles a llarg termini, dissenyats pensant en les persones que els han d’utilitzar.

Hem gestionat 2.400M€ GDV des de l’inici, a través d’una cartera diversificada per tot Espanya, i amb diferents classes d’actius, que ofereixen oportunitats d’inversió immobiliària directa a inversors privats i institucionals, a través de 4 àrees de negoci:

  • Oficines de nova generació
  • Desenvolupament residencial urbà
  • Habitatge de lloguer
  • Situacions especials
01

Oficines de nova generació

RECONNECTAR LA CIUTAT

Amb una llarga experiència en edificis d’oficines, URBAN INPUT ha creat un innovador producte d’oficines capdavanter: la nova generació d’edificis d’oficines centrats en la biofília, la comunitat, el sentiment local i la bellesa, amb els estàndards de sostenibilitat més eficients i les noves tendències en els materials.


90.000 m2 de projectes


01 / DISSENYAT AMB TALENT
Espais que prioritzen les persones. Espais sensibles i orientats al benestar.

02 / INNOVACIÓ
Disseny avantguardista i tecnològic que té en compte la comunitat.

03 / COMPROMÍS MEDIAMBENTAL
Creació d’entorns sostenibles i millora de l’eficiència energètica. Desenvolupament de la monitorització del carboni incorporat i en ús per als nostres actius actuals.

04 / OCUPANTS INTERNACIONALS
Els nostres actius immobles els gaudeixen inquilins de primer nivell, com ara Hewlett Packard, Henkel, Papernest i ADP, entre d’altres.

02

_Urban living Desenvolupament_

CONSTRUEIX LA TEVA VIDA

UNIQ és una promotora residencial boutique amb una àmplia experiència en el desenvolupament immobiliari i la gestió d’inversions, centrada en l’habitatge urbà de primera qualitat, incloent hotels i residencies.


1072 unitats i 84.000 m2 desenvolupades des de l’inici


01/ COMPROMESOS AMB LA CREACIÓ D’ESPAIS URBANS
Creació d’edificis i espais urbans singulars que resolen les necessitats del ciutadà cosmopolita.

02 / FUNDADA PER EXPERTS
30 anys d’experiència al sector immobiliari i de desenvolupament residencial al mercat espanyol, amb un equip directiu sòlid i compromès.

03 / COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL
Desenvolupem immobles amb baix consum d’energia, envoltats de zones verdes i que respecten el medi ambient i la comunitat.

04 / DISSENY PENSAT PER A L’USUARI
Espais funcionals i dissenyats per optimitzar l’experiència dels futurs residents.

Land Banking
03

Habitatge de lloguer

LA VIDA ÉS PER VIURE-LA

URBAN INPUT irromp al mercat residencial de lloguer amb BIALTO, una plataforma específica per a l’adquisició, el disseny i la gestió de propietat residencial de lloguer. BIALTO preveu un canvi estructural a llarg termini en la forma de viure de les persones.


3.315 unitats i 267.000 m2 en cartera residencial de lloguer


01 / ORIENTADA ALS LLOGATERS
Posem els llogaters al centre del negoci de lloguer, millorant la seva experiència a través de la professionalització del servei, la cura en el disseny i la qualitat de l’espai residencial.

02 / CREAR COMUNITAT
Potenciem el compromís social de les nostres comunitats amb una comunicació proactiva, l’experiència i la implicació directa amb els barris on es troben.

03 / COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL
Creació d’habitatges concebuts pensant en l’eficiència energètica. Només fem servir fonts d’energia renovables i treballem cap a la reducció de la petjada de carboni. Tots els nostres edificis compten, pel cap baix, amb la certificació BREEAM Very Good.

04 / CONSCIÈNCIA SOCIAL
Ús de tecnologia pròpia per digitalitzar i millorar l'experiència dels llogaters, tant en la fase de lloguer com en la de gestió, proporcionant processos més eficients i respostes ràpides a les demandes dels residents.

04

Situacions especials

RESOLDRE LA COMPLEXITAT

Des de 2014, URBAN INPUT s’especialitza en la detecció i gestió d’oportunitats , aconseguint rendibilitats atractives ajustades al risc a còpia de resoldre situacions d’alta complexitat avalades per actius immobiliaris premium, amb l’objectiu d’afegir valor, a través de la millora de la operativa i el reposicionament d’actius, a més de la resolució de problemes de planejament, litigis i/o reestructuracions.


374.000 m2 de superfície edificable gestionats des de l’inici.


01 / SIMPLIFICAR LA COMPLEXITAT
Resolem problemes generats per litigis, reestructuració financera, urbanisme i dèficit de capital per tal d’extreure valor en situacions avalades per actius d'alta qualitat.

02 / VERSATILITAT
Ens adaptem a geografies, classes d'actius, tipus de contrapartides i idiosincràsies culturals de tota mena per identificar i crear valor.

03/ PENSAMENT ESTRATÈGIC
Apliquem la creativitat en la negociació i la planificació estratègica per tal de superar els obstacles i aconseguir els objectius necessaris.

04 / CREACIÓ DE VALOR AL LLARG DE CADA CICLE
Ús d’un finançament i una estructuració adequades al llarg de tota l’estructura de capital, a més de l’adaptació de l’estratègia a l’entorn macroeconòmic per obtenir sempre els millors rendiments, a més d’ajustats al risc que correspon a la cartera.